OSP Krześlin

Jednostka OSP Krześlin została założona w 1922 roku. Głównymi pomysłodawcami i założycielami byli Józef Zając, organista parafii Krześlin  oraz ówczesny Wójt Gminy Krześlin, Piotr Wysocki.

Początki działalności straży były trudne, ponieważ straż nie posiadała odpowiedniego sprzętu gaśniczego, umundurowania ani zaplecza na przechowywanie pozostałego sprzętu. Typowa zabudowa w tym okresie wsi to budynki drewniane kryte strzechą, co powodowało bardzo częste pożary, niszcząc bezpowrotne dorobek życia gospodarzy. Najczęstsze powody pożarów w tym okresie to nieszczelne kominy oraz noclegi w stodole i strychu. Początkowo wyposażenie straży było bardzo skromne: bosaki; beczko-wozy; węże, a środki komunikacji pozyskiwane były „na gorąco” od ludzi, którzy mieszkali w pobliżu. W późniejszym czasie zakupiono wóz strażacki przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego i strażaków, a siłą pociągową były konie.

Z protokołów z lat sześćdziesiątych wynika, że do grona najważniejszych osób należały: Prezes Józef Zając, Witold Michalak, Feliks Powikrowski, Czesław Szulawa, Marian Walczak, Jan Kałużyński, Wacław Biedruna, Henryk Rymuza s. Jana, Stanisław Pluciak, Henryk Jakimiak. W latach siedemdziesiątych z inicjatywy ówczesnego Prezesa OSP Mariana Walczaka została podjęta budowa „Domu Strażaka” w Krześlinie. Do tego pomysłu dołączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Krześlina.

Do najważniejszych akcji należy zaliczyć: pożar wsi Krześlin w 1968roku, powódź na Bugu, akcja w Wyszkowie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z życia jednostki było wręczenie Sztandaru OSP Krześlin w 1987 roku z okazji 65lecia jednostki.

Największe sukcesy w zawodach pożarniczych jednostka osiągnęła, gdy komendantem był druh Henryk Rymuza s. Jana. Jednostka OSP Krześlin startowała w III Strefowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w maju 1983 roku. Druhowie w składzie: Mieczysław Rymuza, Krzysztof Marczak, Stanisław Marczak, Janusz Krzewniak, Dariusz Szulawa, Andrzej Grabowski, Andrzej Kałużyński, Piotr Kałużyński, Janusz Kowal, zajęła II miejsce, zdobywając srebrny medal.

Na początku swojej działalności jednostka posiadała beczkę na wozie konnym oraz ręczną pompę. Obecnie posiada samochód Star 244.

Jednostka OSP Krześlin w maju 1987 roku została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Do najciekawszych dokumentów jednostki, które się zachowały, należy zaliczyć książkę protokółów z lat sześćdziesiątych.

 

Obecny skład Zarządu:

Prezes – Mieczysław Rymuza

Wiceprezes – Naczelnik – Tomasz Kłoś

Sekretarz – Rafał Grabowski

Skarbnik – Michał Sadowski

Gospodarz – Kazimierz Mucha

 

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Grabowski

Robert Bryńczak

Martyn Jakimiak

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM