Rok inwestycji: Inwestycje 2019

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownaciska II etap (planowany koszt: 220 000,00)
Wykonanie: 185 461,00
Środki własne: 140 000,00
Środki pozyskane: 80 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
2.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wola Suchożebrska (ul. Leśna) (planowany koszt: 188 057,72)
Wykonanie: 180 994,50
Środki własne: 58 057,72
Środki pozyskane: 130 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
3.
Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry (planowany koszt: 364 531,38)
Wykonanie: 364 531,38
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 364 531,38
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
4.
Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką do awaryjnego zasilania pomp do stacji wodociągowej w Krynicy wraz z robotami adaptacyjnymi i instalacyjnymi (planowany koszt: 90 000,00)
Wykonanie: 80 751,75
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 90 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek (planowany koszt: 919 556,95)
Wykonanie: 919 556,95
Środki własne: 168 660,05
Środki pozyskane: 750 896,90
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji w miejscowości Brzozów (planowany koszt: 50 000,00)
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 50 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
7.
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory -Krynica (planowany koszt: 100 000,00)
Wykonanie: 100 000,00
Środki własne: 100 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
8.
Dotacja celowa na budowę chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612 W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże (planowany koszt: 90 000,00)
Wykonanie: 90 000,00
Środki własne: 90 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
9.
Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 361017W w Krześlinie (planowany koszt: 655 601,65)
Wykonanie: 655 580,62
Środki własne: 655 601,65
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
10.
Przebudowa drogi gminnej Nr361006W w miejscowości Stany Małe (na odcinku od zakrętu do mostu) (planowany koszt: 18 400,00)
Wykonanie: 17 500,00
Środki własne: 18 400,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
11.
Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Borki Siedleckie (planowany koszt: 108 500,00)
Wykonanie: 108 500,00
Środki własne: 108 500,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
12.
Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Stany Małe – kontynuacja (planowany koszt: 21 784,96)
Wykonanie: 21 784,96
Środki własne: 11 784,96
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
13.
Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Krześlinku (planowany koszt: 16 289,50)
Wykonanie: 16 289,49
Środki własne: 16 289,50
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
14.
Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotła gazowego w budynku hali napraw maszyn w Woli Suchożebrskiej (planowany koszt: 40 000,00)
Wykonanie: 40 000,00
Środki własne: 40 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
15.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (planowany koszt: 24 742,17)
Wykonanie: 2 369,37
Środki własne: 2 369,37
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
16.
E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela (planowany koszt: 56 187,56)
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 56 187,56
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
17.
Zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kownaciskach (planowany koszt: 180 000,00)
Wykonanie: 177 705,00
Środki własne: 180 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
18.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole (planowany koszt: 2 473 100,00)
Wykonanie: 2 471 697,20
Środki własne: 1 582 300,71
Środki pozyskane: 890 799,29
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
19.
Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy (planowany koszt: 50 430,00)
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 50 430,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
20.
Zakup wraz z montażem dwufunkcyjnego pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Krześlinie (planowany koszt: 20 000,00)
Wykonanie: 20 000,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 20 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
21.
Zakup kotła warzelnego – gazowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach (planowany koszt: 24 000,00)
Wykonanie: 21 771,00
Środki własne: 24 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
22.
Wykonanie: 431 898,88
Środki własne: 451 070,14
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
23.
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 50 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
24.
Przebudowa budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich (planowany koszt: 22 000,00)
Wykonanie: 21 947,80
Środki własne: 22 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
25.
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska – kontynuacja (planowany koszt: 9 100,00)
Wykonanie: 9 100,00
Środki własne: 9 100,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
26.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przygody (zakup altany i dwóch ławek) (planowany koszt: 20 137,76)
Wykonanie: 19 407,76
Środki własne: 10 137,76
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
27.
Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowści Podnieśno (planowany koszt: 22 000,00)
Wykonanie: 21 982,76
Środki własne: 12 000,00
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Razem:
Razem Wykonanie: 6 263 116,99
Razem Środki Własne: 3 856 459,42
Razem Środki Pozyskane: 2 406 657,57
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM