OSP Podnieśno KSRG

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Podnieśnie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie została założona w 1969 roku przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Siedlcach – Witolda Świnarskiego. Wówczas jednostka składała się z 15 druhów.

Od początku ochotnicy działali bardzo aktywnie. Pierwszym wyposażeniem jednostki była motopompa M-400 i kilka odcinków węży.

W roku 1977 członkowie OSP Podnieśno w czynie społecznym rozpoczęli budowę remizy i świetlicy wiejskiej, która przy pomocy mieszkańców i władz Gminy Suchożebry trwała do1983 roku, lecz modernizacja trwa do dnia dzisiejszego.

Głównym celem strażaków było posiadanie samochodu pożarniczego. W 1992 roku dzięki staraniom i pomocy Komendanta Wojewódzkiego Artura Pietrzaka Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała od Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia “ZWAR” w Międzylesiu specjalistyczny, gaśniczy wóz bojowy marki „Żuk”.

Od 25lutego 1992 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie zyskała status organizacji pożytku publicznego. Według Statutu celami stowarzyszenia są m.in.: zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych, informowanie o zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działalności kulturalnej. Oprócz działań pożarniczo-ratowniczych, to właśnie działalność sportowa i kulturalna jest priorytetem dla prężnie działającego Zarządu. Dlatego do działalności dorosłych strażaków – ochotników, garnie się młodzież, co w dzisiejszych realiach, jest pewnym ewenementem.

Z rokiem 1995można kojarzyć Jubileusz 25-lecia od powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Podnieśnie. Świętowanie tej rocznicy przypadło na 25 czerwca. Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Podczas uroczystości został wręczony, przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP sztandar, który był ufundowany przez władze Gminy Suchożebry. Zasłużonym strażakom wręczono medale i odznaczenia.

W 1997 roku, dzięki pomocy i przyznaniu środków finansowych przez Radę Gminy w Suchożebrach  oraz wsparciu Komendanta Wojewódzkiego Artura Pietrzaka OSP Podnieśno otrzymała samochód gaśniczy GCBA z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz od dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów “Prefabet – Warszawa” Mieczysława Chomki aparat powietrzny APS3.

Dnia 4 września 2001r., decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka OSP Podnieśno została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Dzień 22 maja 2010 roku na długo zapadnie w pamięci wszystkich strażaków naszej jednostki, mieszkańców Podnieśna i wielu innych osób, gdyż tego dnia odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA marki VOLVO, którego sponsorami były: Zarząd Województwa Mazowieckiego i Gmina Suchożebry. Gośćmi specjalnymi tej uroczystości byli strażacy z jednostki straży pożarnej z powiatu Oberhavel w Niemczech, od których w wyniku nawiązania współpracy pozyskano sprzęt hydrauliczny na wyposażenie nowego samochodu.

W maju 2019 roku obchodziliśmy jubileusz 50- lecia  powstania naszej jednostki. W tej ważniej uroczystości uczestniczyli strażacy z zaprzyjaźnionych OSP i grono oficjalnych gości, wśród, których między innymi byli: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska, Komendant Miejski PSP w Siedlcach Brygadier Andrzej Celiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Jacek Świrski, Wójt Gminy Suchożebry Pan Krzysztof Bujalski, Sekretarz Gminy Suchożebry Pani Agnieszka Rawa, Radni Gminy Suchożebry na czele z Przewodniczącym Panem Bogdanem Wysockim, Przedstawiciele Komisariatu Policji w Mokobodach, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Suchożebry wraz z pocztami sztandarowymi gośćmi specjalnymi na uroczystości byli przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej z Kremmen w Niemczech.

Na chwilę obecną jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Podnieśnie liczy 37 druhów, którzy w pełni angażują się aby realizować postanowienia statutowe, o czym może świadczyć poziom wyszkolenia druhów oraz coroczny udział w organizowanych przez Zarząd Gminny OSP w Suchożebrach Gminnych Zawodach Pożarniczych niejednokrotnie zajmując miejsce na podium. Również w działaniach kulturalnych tutejsza jednostka nie jest bierna, czynnie uczestniczy w zabezpieczaniu porządku i bezpieczeństwa uczestnikom organizowanego przez Urząd Gminy w Suchożebrach Festynie pn. “Złota Jesień w Suchożebrach”, który odbywa się corocznie od 2008 roku. Ponadto podczas różnych uroczystości upamiętniających ważne, dla mieszkańców Gminy Suchożebry i okolicznych Gmin, wydarzenia zawsze strażacy ochotnicy z OSP Podnieśno są gotowi do działania i godnej reprezentacji zarówno swojej Jednostki, jak i wszystkich jednostek zrzeszonych w Związku Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Suchożebrach.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM