Struktura urzędu

Krzysztof Bujalski - zdjęcie
Wójt Gminy

Krzysztof Bujalski

e-mail: wojt@suchozebry.pl

 

Skarbnik Gminy

Katarzyna Sapryk
e-mail: skarbnik@suchozebry.pl

Zastępca Skarbnika

Maria Borychowska
e-mail: mborychowska@suchozebry.pl

Referat Finansowo – Podatkowy

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Magdalena Kudelska
e-mail: mkudelska@suchozebry.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Magdalena Sadowska
e-mail: msadowska@suchozebry.pl

zastępstwo:
stanowisko ds. księgowości budżetowej
Monika Fałdowska
e-mail: mfaldowska@suchozebry.pl

stanowisko ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat
Urszula Wierzbicka
e-mail: uwierzbicka@suchozebry.pl

stanowisko ds. wymiaru i poboru podatków i opłat
Anna Supryn
e-mail: asupryn@suchozebry.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań
Tomasz Starzewski
e-mail: tstarzewski@suchozebry.pl

stanowisko ds. płac
Agata Litwińska
e-mail: alitwinska@suchozebry.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych
Edyta Sierzpowska
e-mail: esierzpowska@suchozebry.pl

sekretariat
Małgorzata Trębicka
e-mail: sekretariat@suchozebry.pl 

stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw społecznych
Artur Wrzosek
e-mail: awrzosek@suchozebry.pl

stanowisko ds. oświaty
Katarzyna Smolik
e-mail: ksmolik@suchozebry.pl

stanowisko ds. Rady i jej Komisji:
Aldona Podniesińska
e-mail: apodniesinska@suchozebry.pl

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Artur Zaniewicz
e-mail: kierownikinwestycji@suchozebry.pl 

stanowisko ds. inwestycji
Jadwiga Łukaszewicz
e-mail: jlukaszewicz@suchozebry.pl

stanowisko ds. planowania przestrzennego
Magdalena Szarek – Mistewicz
e-mail: mszarek@suchozebry.pl

zastępstwo:
stanowisko ds. planowania przestrzennego
Martyna Wojewódzka
e-mail: mwojewodzka@suchozebry.pl

zastępstwo: 
stanowisko ds. planowania przestrzennego
Edyta Fabisiak
e-mail: zprzestrzenne@suchozebry.pl 

stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Katarzyna Protaziuk
e-mail: kprotaziuk@suchozebry.pl

zastępstwo
stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Izabela Deniszewska
e-mail: ideniszewska@suchozebry.pl

stanowisko ds. ochrony środowiska
Ewelina Wolińska
e-mail: epopek@suchozebry.pl

zastępstwo
stanowisko ds. ochrony środowiska:
Monika Szmitkowska
e-mail: ochronasrodowiska@suchozebry.pl 

Kierownik kancelarii głównej

Aneta Nasiłowska
e-mail: anasilowska@suchozebry.pl

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM