Struktura urzędu


Wójt Gminy

Tomasz Starzewski

tel. 25 631 45 15

Zastępca Wójta

stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Katarzyna Protaziuk
e-mail: kprotaziuk@suchozebry.pl

Sekretarz Gminy

Edyta Sierzpowska
e-mail: esierzpowska@suchozebry.pl

Skarbnik Gminy

Magdalena Sadowska
e-mail: msadowska@suchozebry.pl

Zastępca Skarbnika

Maria Borychowska
e-mail: mborychowska@suchozebry.pl

Referat Finansowo – Podatkowy

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Magdalena Kudelska
e-mail: mkudelska@suchozebry.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań
Monika Fałdowska
e-mail: mfaldowska@suchozebry.pl

stanowisko ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat
Urszula Wierzbicka
e-mail: uwierzbicka@suchozebry.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań
Tomasz Starzewski
e-mail: tstarzewski@suchozebry.pl

stanowisko ds. płac
Agata Litwińska
e-mail: alitwinska@suchozebry.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Mariola Protasiuk
e-mail: mprotasiuk@suchozebry.pl 

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

sekretariat, stanowisko ds. sportu, kultury
i spraw organizacyjnych
Małgorzata Trębicka
e-mail: sekretariat@suchozebry.pl 

stanowisko ds. oświaty
Edyta Szczygieł
e-mail: oswiata@suchozebry.pl

stanowisko ds. Rady i jej Komisji:
Aldona Podniesińska
e-mail: apodniesinska@suchozebry.pl

stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
Artur Wrzosek
e-mail: awrzosek@suchozebry.pl

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Sypniewski
e-mail: kierownikinwestycji@suchozebry.pl 

stanowisko ds. planowania przestrzennego
Magdalena Szarek – Mistewicz

zastępstwo: 
stanowisko ds. planowania przestrzennego
Edyta Fabisiak
e-mail: zprzestrzenne@suchozebry.pl 

stanowisko ds. ochrony środowiska:
Maja Podgórzak
e-mail: ochronasrodowiska@suchozebry.pl 

stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy
Aneta Nasiłowska
e-mail: zamowienia@suchozebry.pl 

stanowisko ds. dróg
Sebastian Stachelek
e-mail: drogi@suchozebry.pl

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM