Rok inwestycji: Inwestycje 2021

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno – dotacja dla Powiatu Siedleckiego
Wykonanie: 26 322,00
Środki własne: 26 322,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 26 322,00
2.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940 W i 3615W w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska – dotacja dla Powiatu Siedleckiego
Wykonanie: 116 235,00
Środki własne: 116 235,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 116 235,00
3.
Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy – dotacja dla Powiatu Siedleckiego
Wykonanie: 177 691,00
Środki własne: 177 691,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 177 691,00
4.
Modernizacja drogi gminnej – ul. Granicznej w m. Podnieśno – Etap II
Wykonanie: 435 437,57
Środki własne: 385 437,57
Środki pozyskane: 50 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zofii Makowieckiej w m. Wola Suchożebrska w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego i kanalizacji deszczowej.
Wykonanie: 56 800,00
Środki własne: 56 800,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Stany Małe – kontynuacja
Wykonanie: 14 223,59
Środki własne: 14 223,59
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
7.
Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 306 w miejscowości Przygody
Wykonanie: 39 000,00
Środki własne: 39 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
8.
Wykonanie: 24 600,00
Środki własne: 24 600,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
9.
Wpłata Gminy Suchożebry na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Mokobodach
Wykonanie: 21 000,00
Środki własne: 21 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 21 000,00
10.
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 25 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
11.
Wykonanie: 10 715,41
Środki własne: 10 715,41
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
12.
Wykonanie: 1 721 038,40
Środki własne: 1 615 000,00
Środki pozyskane: 500 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
13.
Zakup i montaż wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Krynicy
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 90 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
14.
Wykonanie: 2 227,90
Środki własne: 2 227,90
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
15.
Wykonanie: 87 852,10
Środki własne: 87 852,10
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
16.
Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Kopcie
Wykonanie: 20 000,00
Środki własne: 10 000,00
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
17.
Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozów
Wykonanie: 20 000,00
Środki własne: 10 000,00
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
18.
Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Krześlin
Wykonanie: 20 000,00
Środki własne: 10 000,00
Środki pozyskane: 10 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
19.
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry
Wykonanie: 50 000,00
Środki własne: 50 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
20.
Wykonanie: 75 000,00
Środki własne: 75 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
21.
Zakup traktorka do koszenia trawy – w m. Borki Siedleckie
Wykonanie: 12 999,00
Środki własne: 12 999,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
22.
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia
Wykonanie: 35 589,99
Środki własne: 35 589,99
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
23.
Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Suchożebry
Wykonanie: 26 753,00
Środki własne: 13 377,00
Środki pozyskane: 13 376,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
24.
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy Suchożebry
Wykonanie: 61 800,00
Środki własne: 61 800,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
25.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Wykonanie: 2 842,67
Środki własne: 2 842,67
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
26.
Wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Leśna w miejscowości Wola Suchożebrska
Wykonanie: 97 576,00
Środki własne: 97 576,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
27.
Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku Purzec – Przygody o długości 3 850 m
Wykonanie: 235 680,92
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 235 680,92
28.
Rmont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew w dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o długości 2 556 m
Wykonanie: 111 925,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 111 925,00
Razem:
Razem Wykonanie: 3 664 665,23
Razem Środki Własne: 3 046 289,23
Razem Środki Pozyskane: 618 376,00
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 688 853,92
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM