Rok inwestycji: Inwestycje 2023

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Rozbudowa oczyszczalni w Przygodach
Wykonanie: 3 493 183,00
Środki własne: 1 308 183,00
Środki pozyskane: 2 185 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
2.
Wymiana kotłów węglowych na gazowe w ZSP Suchożebry
Wykonanie: 156 775,80
Środki własne: 156 775,80
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
3.
Zakup działki w m. Krynica nr ewid. 133
Wykonanie: 92 125,40
Środki własne: 92 125,40
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
4.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Suchożebrskiej
Wykonanie: 158 870,32
Środki własne: 95 240,32
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podnieśno
Wykonanie: 154 500,00
Środki własne: 154 500,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Stany Małe (ciąg dalszy inwestycji)
Wykonanie: 16 261,73
Środki własne: 16 259,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
7.
Remont rozdzielnicy elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Woli Suchożebrskiej
Wykonanie: 16 853,95
Środki własne: 16 853,95
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
8.
Opracowanie strategi rozwoju Gminy
Wykonanie: 18 000,00
Środki własne: 18 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
9.
Zmiana lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych poprzez usunięcie kolizji linii napowietrznej nN 0,4 kV na dz. Nr 4/2 w miejscowości Krynica
Wykonanie: 23 370,00
Środki własne: 23 370,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
10.
Remonty dróg Gminy Suchożebry w następujących miejscowościach: Suchożebry, Krynica, Sosna Kozółki, Sosna Trojanki, Kopcie, Borki Siedleckie, Podnieśno, Wola Suchożebrska.
Wykonanie: 21 525,00
Środki własne: 21 527,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
11.
Remont pomieszczeń garażu w strażnicy OSP w Krześlinie.
Wykonanie: 39 975,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 39 975,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
12.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Kownaciska i OSP Podnieśno
Wykonanie: 72 400,00
Środki własne: 36 200,00
Środki pozyskane: 36 200,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
13.
Remont drogi gminnej 361013W w Krześlinie
Wykonanie: 372 919,63
Środki własne: 222 919,63
Środki pozyskane: 150 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
14.
Włączenie drogi gminnej nr 361013W do drogi gminnej nr dz. 428/2
Wykonanie: 12 546,00
Środki własne: 12 546,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
15.
Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych na cmentarzach jeńców radzieckich
Wykonanie: 25 000,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 25 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
16.
Remont drogi tłuczniem betonowym nr ew. 385/2 w m. Nakory
Wykonanie: 21 160,28
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
17.
Remont drogi w m. Podnieśno pn. „Remont drogi Podnieśno-Jeruzale” na działce drogowej nr ew. 290
Wykonanie: 27 543,49
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
18.
Zakup wyparzarki dla świetlicy wiejskiej w Suchożebrach
Wykonanie: 11 700,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
19.
Zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy w Kownaciskach
Wykonanie: 20 151,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
20.
Remont drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do pól o nr 751/9 w miejscowości Brzozów FS
Wykonanie: 12 940,33
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
21.
Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 97 Sosna Korabie
Wykonanie: 13 025,70
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
22.
Remont drogi w m. Sosna – Trojanki
Wykonanie: 15 680,90
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
23.
Zakup wyparzarki i zlewu roboczego do świetlicy w Suchożebrach
Wykonanie: 29 236,45
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
24.
Remont i utwardzenie drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Krześlinek
Wykonanie: 11 604,87
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
25.
Korytowanie i utwardzenie drogi tłuczniem w m. Przygody
Wykonanie: 33 975,40
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
26.
Wykonanie trzech przepustów w m. Krześlin
Wykonanie: 10 716,82
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
27.
Utwardzenie drogi gminnej wewn. nr ew 70/2 w m. Stany Duże
Wykonanie: 17 481,36
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
28.
Wytyczenie i wywiezienie tłuczniem drogi nr ew 21 w m. Sosna – Kicki
Wykonanie: 14 461,32
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
29.
Remont drogi wewnętrznej gminnej działka nr 156 FS Sosna Kozółki
Wykonanie: 17 655,59
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
30.
Remont na działce drogowej nr ew. 901/1 (ul. Podlaska) w m. Podnieśno
Wykonanie: 16 000,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
31.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Kownaciska
Wykonanie: 91 499,00
Środki własne: 915,00
Środki pozyskane: 90 584,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
32.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Brzozów
Wykonanie: 29 999,00
Środki własne: 300,00
Środki pozyskane: 29 699,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
33.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Krześlin
Wykonanie: 43 416,00
Środki własne: 435,00
Środki pozyskane: 42 981,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
34.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Podnieśno
Wykonanie: 29 472,00
Środki własne: 295,00
Środki pozyskane: 29 177,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
35.
Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Suchożebry
Wykonanie: 30 400,00
Środki własne: 304,00
Środki pozyskane: 30 096,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Razem:
Razem Wykonanie: 4 835 461,10
Razem Środki Własne: 2 176 749,10
Razem Środki Pozyskane: 2 658 712,00
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM