Rok inwestycji: Inwestycje 2023

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchożebrach
Wykonanie: 400 056,00
Środki własne: 320 056,00
Środki pozyskane: 80 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
2.
Wykup działek od osób prywatnych zajętych pod drogi gminne
Wykonanie: 6 656,90
Środki własne: 6 656,90
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
3.
Zakup udziałów w posiadaniu samoistnym działki nr ewid. 298 w m. Nakory
Wykonanie: 10 521,60
Środki własne: 10 521,60
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
4.
Zakup budynku handlowo-usługowego położonego na dz. nr 134/4 w m. Krynica
Wykonanie: 14 090,60
Środki własne: 14 090,60
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Cyfrowa Gmina
Wykonanie: 135 026,94
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 135 026,94
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Suchożebry. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krynica (w trakcie rozliczenia).
Wykonanie: 375 495,89
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Razem:
Razem Wykonanie: 566 352,04
Razem Środki Własne: 351 325,10
Razem Środki Pozyskane: 215 026,94
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM