OSP Suchożebry KSRG

Inicjatywa założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach narodziła się po tragicznym pożarze we wsi Suchożebry , który miał miejsce w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy o godz. 22.00 w 1921r. W wyniku zaprószenia ognia w gospodarstwie Stanisława Kosieradzkiego, ze względu na zwartą zabudowę wsi, spaleniu uległo 20 domów, a 6 rodzin pozostało bez dachu nad głową.

Aby zapobiec w przyszłości takiej tragedii, stworzono ruch strażacki składający się z grupy mieszkańców wsi Suchożebry oraz Przygody. W 1922 r. powołano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach, którego Prezesem został ks. Wojciech Wójcicki, proboszcz parafii Suchożebry, a naczelnikiem jednostki wybrano nauczyciela Szkoły Podstawowej w Suchożebrach Pana Białasa.

Pierwsze fundusze, które przeznaczono na zakup sprzętu ppoż, pozyskano ze zbiórki i sprzedaży płodów rolnych, ofiarowanych przez lokalnych rolników. Ze względu na brak pomieszczeń strażackich, sprzęt ( bosaki, wiadra, topory, tłumice, 2 beczki dwukołowe na wodę) początkowo przechowywano w stodołach okolicznych rolników.

W 1924 r. zbudowano pierwszą drewnianą strażnicę, która stała się siedzibą OSP w Suchożebrach. Wszelkie prace zostały wykonane bezpłatnie przez członków OSP i miejscowych rzemieślników. Zgromadzono w niej sprzęt, ustalono całą strukturę funkcjonowania OSP, łącznie z systemem alarmowania, którym początkowo stanowiło uderzanie młotkiem w szynę. Powołano nowy Zarząd w składzie: Pliszka Stanisław – Prezes, Anusiewicz Władysław – skarbnik, Żelazowski Andrzej – gospodarz, a naczelnikiem został Żelazowski Feliks. Pozyskano też pierwszą ręczną sikawkę, która podniosła gotowość bojową jednostki.

W 1926 r. z funduszy zgromadzonych ze zbiórek społecznych i organizowanych zabaw zarząd OSP zakupił specjalny wóz zwany „rekwizytem” do przewozu sikawki i zespołu strażaków. Niestety cały zaprzęg ciągniony był przez konie, co biorąc pod uwagę zły stan dróg, wydłużało czas dotarcia do miejsca pożaru.

W tym samym roku założono w remizie sklep „Strażak”, który następnie przekształcił się w Spółdzielnie Spożywców „Społem”. Dzięki funduszom z działalności zakupiono plac od Wiktora Grabowskiego na cele budowlane dla OSP i Spółdzielni. Obecnie na tym terenie znajduje się Urząd Gminy i Poczta Polska.

W 1928 r. w Suchożebrach założono Kółko Rolnicze, które wsparło działalność OSP. Remiza strażacka stała się centrum życia społecznego, a także miejscem odpoczynku i zabawy po ciężkiej pracy w gospodarstwie. Dzięki dobrej organizacji , lokalna ludność mogła rozwijać swoje życie kulturowe i oświatowe, a OSP czerpiąc korzyści finansowe zwiększała swoje zaplecze sprzętu strażackiego.

Lata II wojny światowej , to okres okupacji i walki z wrogiem. W tym czasie następuje stagnacja i zahamowanie działalności kulturowej OSP. Nadal jednak jednostka utrzymuje gotowość bojową do walki z pożarami, pomimo zmniejszonej kadry druhów, którzy włączyli się do walki z okupantem na frontach wojny. W 1942 r. jednostka OSP w Suchożebrach otrzymuje z Komendy Powiatowej OSP w Siedlcach pierwszą motopompę „Syrenka”. Po zakończeniu wojny OSP w Suchożebrach jak i pozostałe jednostki w całej Polsce, pomału próbuje wznowić swoją działalność oświatową i kulturową.

W roku 1950 zakupiono pierwszy samochód pochodzący z powojennego demobilu ”Ferson”. Niestety auto te było mocno wyeksploatowane, często psujące się , w związku z tym nie spełniało swojej funkcji w akcjach przeciwpożarowych. Lata 50-te XX wieku w OSP Suchożebry, to przede wszystkim szerzenie profilaktyki przeciwpożarowej, liczne kontrole, szkolenia i kursy kadry. W 1958 r. powołano przy OSP Komitet Budowy Domu Strażaka, opracowano dokumentację techniczną budynku. Po przeprowadzeniu wśród mieszkańców zbiórki na zakup materiałów budowlanych w 1959 r. przystąpiono do budowy budynków. Prace trwały 3 lata, lecz po zakończeniu budowy w 1962 r., okazało się że jednostce OSP został przydzielony jedynie garaż na samochód. W tej sytuacji ówczesny Komendant Straży Jerzy Kosieradzki, podjął decyzję o wybudowaniu jeszcze jednego budynku tylko i wyłącznie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach.

W 1972 r., miały miejsce uroczystości 50-lecia działalności OSP w Suchożebrach. Z tej okazji społeczeństwo wsi Suchożebry ufundowało Sztandar Honorowy, który do dnia dzisiejszego służy jednostce. Niestety czas nie działa na jego korzyść i staramy się na chwilę obecną zebrać fundusze finansowe na pozyskanie nowego sztandaru.

Lata 1984-1985 były czasem szczególnym dla OSP Suchożebry, ponieważ czynem społecznym udało się rozpocząć budowę trzeciej, a zarazem obecnej siedziby naszej jednostki, a dzięki ówczesnej Kobiecej Drużyny Pożarniczej, która zajęła pierwsze miejsce podczas krajowych zawodów sportowo-pożarniczych, otrzymaliśmy samochód bojowy „Star 200”. Na wiosnę 1988 r., nastąpiło nieoficjalne otwarcie remizy a zarazem wiejskiej świetlicy, w 1990 ogrodzono plac, wywiercono studnię i postawiono strażacki maszt z syreną. W/w prace i urządzenia realizowane były za fundusze uzyskane z imprez i zabaw organizowanych przez OSP w Suchożebrach.

Od 01 stycznia 1995 r., jednostka OSP w Suchożebrach weszła do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego, zostaliśmy wyposażeni w system selektywnego wywoływania. Powyższe działania zobowiązały nas do jeszcze większego zaangażowania w poszerzanie naszej wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego, ekologicznego oraz innych klęsk i zagrożeń.

W 2001 r., został zakupiony używany ciężki samochód marki Jelcz, który na dzień dzisiejszy ma już prawie 40 lat i wymaga wymiany na nowe auto bojowe, ze względu na bardzo duży stopień zużycia. W 2008 r., dzięki częściowym środkom pochodzącym z budżetu gminy Suchożebry, otrzymaliśmy nowy średni samochód bojowy marki „Volvo”, który służy nam obecnie podczas każdej akcji.

Pod koniec 2018 r. dzięki inicjatywie druha Marcina Kozłowskiego, zaczęła działać przy OSP w Suchożebrach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zrzesza 16 młodych członków. Druhowie MDP uczą się służby strażaka, rozwijają pasję i zainteresowania strażackie, uczestniczą w akcjach charytatywnych i działają na rzecz rozwoju swojej jednostki. Latem 2019 r. w szeregi OSP wstąpiły ponownie panie, których stan na chwilę obecną wynosi 8 druhen.

Druhowie naszej jednostki, poza codziennymi udziałami w akcjach, angażują się w wiele innych inicjatyw społecznych, zabezpieczając lokalne, powiatowe czy nawet krajowe (Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w W-wie) wydarzenia kulturalne i sportowe, pomagają w akcjach Szlachetnej Paczki, prowadzą pogadanki i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na dużą pochwałę i uznanie zasługują, wieloletni Prezes OSP w Suchożebrach Pan Alfred Parapura oraz wieloletni Naczelnik Pan Jerzy Kosieradzki. Dzięki ich determinacji i włożonych sił w rozwój naszej jednostki, możemy dzisiaj służyć lokalnej wspólnocie.

100-letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchożebrach miała różny przebieg, lecz zawsze najważniejszy w niej był człowiek, któremu STRAŻAK niósł pomoc w myśl szczytnego hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM