Rok inwestycji: Inwestycje 2022

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Remont drogi powiatowej nr 3940W Krześlin-Nakory- Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek w kierunku m. Brzozów
Wykonanie: 141 080,00
Środki własne: 141 080,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 141 080,00
2.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry
Wykonanie: 203 072,39
Środki własne: 111 904,39
Środki pozyskane: 91 168,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
3.
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry
Wykonanie: 27 096,00
Środki własne: 27 096,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
4.
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wola Suchożebrska w ramach zadania “Mazowieckie Straże OSP-2022”
Wykonanie: 29 975,10
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 29 975,10
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Przebudowa drogi gminnej nr 361013W w miejscowości Krześlin
Wykonanie: 252 610,87
Środki własne: 138 610,87
Środki pozyskane: 114 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchożebry
Wykonanie: 46 980,00
Środki własne: 14 094,00
Środki pozyskane: 32 886,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
7.
Modernizacja w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska (dofinansowanie w trakcie rozliczenia)
Wykonanie: 35 000,00
Środki własne: 35 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
8.
Zlecenie na przebudowę zjazdu przy Szkole Podstawowej w Krynicy
Wykonanie: 10 824,00
Środki własne: 10 824,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
9.
Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchożebry” opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy
Wykonanie: 29 950,50
Środki własne: 29 950,50
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
10.
Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą w miejscowości Nakory
Wykonanie: 78 252,60
Środki własne: 78 252,60
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
11.
Wykonanie przyłącza gazu, zakup i montaż kotła c.o. oraz usprawnienie wentylacji w budynku GOK w Suchożebrach
Wykonanie: 31 980,00
Środki własne: 31 980,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
12.
Umowa na wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych na cmentarzach jeńców radzieckich
Wykonanie: 20 000,00
Środki własne: 0,00
Środki pozyskane: 20 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
13.
Altana w miejscowości Wola Suchożebrska
Wykonanie: 16 500,00
Środki własne: 16 500,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
14.
Altana w miejscowości Sosna Trojanki
Wykonanie: 14 848,27
Środki własne: 14 848,27
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
15.
Modernizacja wiaty przystankowej miejscowości Sosna Korabie
Wykonanie: 12 607,02
Środki własne: 12 607,02
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
16.
Organizacja ruchu dla progów spowalniających w miejscowości Wola Suchożebrska
Wykonanie: 1 500,00
Środki własne: 1 500,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
17.
Budowa progu spowalniającego w miejscowości Wola Suchożebrska
Wykonanie: 4 900,00
Środki własne: 4 900,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
18.
Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe – kontynuacja
Wykonanie: 15 576,67
Środki własne: 15 576,67
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
19.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzozów (dofinansowanie w trakcie rozliczenia)
Wykonanie: 2 181 331,63
Środki własne: 2 181 331,63
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
20.
Rozbudowa i modernizacja zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry (dofinansowanie w trakcie rozliczenia)
Wykonanie: 865 400,00
Środki własne: 865 400,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
21.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla
Wykonanie: 9 315,00
Środki własne: 9 315,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 9 315,00
22.
Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno – kulturalnej w miejscowości Nakory (dofinansowanie w trakcie rozliczenia)
Wykonanie: 70 781,38
Środki własne: 38 966,38
Środki pozyskane: 31 815,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
23.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno
Wykonanie: 208 730,00
Środki własne: 208 730,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 208 730,00
Razem:
Razem Wykonanie: 4 308 311,43
Razem Środki Własne: 3 988 467,33
Razem Środki Pozyskane: 319 844,10
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 359 125,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM