Rok inwestycji: Inwestycje 2024

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Przebudowa ulicy Zofii Makowieckiej w miejscowości Wola Suchożebrska * inwestycje w trakcie realizacji planowane zakończenie 2024 rok
Wykonanie: 5 891 288,56
Środki własne: 951 288,56
Środki pozyskane: 4 940 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
2.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry – przebudowa drogi gminnej nr 361004W w miejscowości Podnieśnio oraz drogi gminnej nr 361006W obejmującej remont mostu między Stanami Małymi a Stanami Dużymi*inwestycje w trakcie realizacji planowane zakończenie 2024 rok
Wykonanie: 2 287 449,58
Środki własne: 387 449,58
Środki pozyskane: 1 900 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Razem:
Razem Wykonanie: 8 178 738,14
Razem Środki Własne: 1 338 738,14
Razem Środki Pozyskane: 6 840 000,00
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM