węgiel ogień
Kategorie
Aktualności

Dodatek węglowy

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), zakładająca wypłatę 3 000 zł pomocy dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy to bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie  wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach, w terminie do 30 listopada 2022 r. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wkrótce zostanie opublikowany harmonogram według którego będą  przyjmowane wnioski z poszczególnych miejscowości.

Wniosek o dodatek węglowy

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM