Gminne Obchody Dnia Strażaka 2022
Kategorie
Aktualności

Gminne obchody Dnia Strażaka

W niedzielę 8 maja 2022 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka „FLORIAN 2022” zorganizowane przez Związek Gminny OSP i Gminę Suchożebry.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 mszą św. odprawioną w Kościele pw. św. Mikołaja w Krześlinie. W mszy uczestniczyli strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy wraz ze swoimi rodzinami, radni Gminy Suchożebry na czele z Przewodniczącym Rady, przedstawicie Urzędu Gminy, delegacja strażaków z Niemiec z zaprzyjaźnionej Gminy Kremmen na czele z Burmistrzem. Trzy jednostki OSP wystawiły swoje poczty sztandarowe. Nie zabrakło również emerytowanych druhów oraz najmłodszych strażaków z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Po mszy uczestnicy przejechali do Kownacisk, gdzie na terenie siedziby OSP odbyła się dalsza część obchodów. W trakcie uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych druhów z jednostek OSP. Był też czas na okolicznościowe przemówienia i podziękowania dla strażaków za ich zaangażowanie i oddaną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wielką misją Ochotniczych Straży Pożarnych jest również aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, z której nasi druhowie bardzo dobrze się wywiązują. Za co szczególne podziękowania i słowa uznania należą się Zarządowi Gminnemu OSP na czele z jego Prezesem Panem Przemysławem Komarem oraz Komendantem Gminnym OSP Panem Łukaszem Mikołajewiczem, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu potrafili zmobilizować wszystkie jednostki OSP z terenu gminy i zachęcić je do aktywnego działania. Po części oficjalnej zgromadzeni na uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kownaciskach, na którym nie zabrakło wielu smakowitych potraw i słodkości.

W tym miejscu należy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przygotowanie obchodów, dzięki którym możliwe było zorganizowanie uroczystości, a także dla sponsorów, którzy wsparli to przedsięwzięcie poprzez przekazanie produktów spożywczych były to : Zakłady Mięsne „SOKOŁÓW”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Topaz” sp. z o.o., Piekarnia „Jońscy”, Jabłko Siedleckie sp. z o.o. oraz Łowisko Specjalne „Kamień” w Woli Suchożebrskiej, gdzie zorganizowane było ognisko integracyjne dla członków OSP.

Na terenie Gminy Suchożebry działa 6 jednostek OSP są to: OSP Brzozów, OSP Kownaciska, OSP Krześlin, OSP Podnieśno, OSP Suchożebry i OSP Wola Suchożebrska. Kilka jednostek działa od ponad stu lat. Cieszy fakt, że są to jednostki wielopokoleniowe, gdzie tradycja bycia strażakiem przechodzi z pokolenia na pokolenie. Wielu obecnych druhów to potomkowie tych, którzy zakładali jednostki w swoich miejscowościach. Do bycia strażakiem garną się również najmłodsi, którzy działają w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Dumni jesteśmy z faktu, że w szeregach strażaków są również Panie, które pięknie prezentują się w strażackich mundurach, a w razie wezwania stoją na pierwszej linii na równi z mężczyznami. Nasze jednostki w miarę możliwości stale się modernizują i pozyskują nowy sprzęt, wyposażenie, mundury itp., by skuteczniej nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Za wielkie serca, zaangażowanie oraz niesienie pomocy w czasie akcji zgodnie z dewizą: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” składamy serdeczne podziękowania wszystkim druhnom i druhom. Niech Wasz patron św. Florian chroni Was byście z każdej akcji zawsze szczęśliwie wracali do domu.

Zapraszamy wszystkich już za rok na następne obchody Dnia Strażaka.

 

Fot. Paweł Bąk

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM