Kategorie
Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dn. 01.03.2022 r. odbyła się wideokonferencja Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów dotyczące m.in. obecnej sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością zapewnienia pomocy obywatelom tego kraju, którzy uciekają w obawie przed wojną.

Poniżej przekazuję Państwu najważniejsze informacje z tego spotkania:

 1. Główny kanał informacyjny dla województwa mazowieckiego dotyczący aktualnej sytuacji to: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. alarmowy 987.
 2. Wszyscy uchodźcy, którzy przybywają na teren naszego kraju z rejonu dotkniętego konfliktem zbrojnym mają zapewnioną niezbędną pomoc. Miejscami do zakwaterowania na terenie naszego województwa koordynuje Wojewoda Mazowiecki w porozumieniu ze Starostami i Wójtami. Starostowie od Wojewody otrzymują polecenie uruchomienia ośrodków i organizowania miejsc dla uchodźców. Takie ośrodki mają na podstawie zawartej umowy zagwarantowane finansowanie pobytu
  i utrzymania uchodźców. Urząd Wojewódzki nie będzie pokrywał kosztów zakwaterowania
  i utrzymania uchodźców przebywających w domach i mieszkaniach prywatnych.
 3. Aktualnie z uwagi na trwające działania wojenne nie jest planowane wysyłanie transportów z darami na Ukrainę. Wojewoda prosił o nieorganizowanie własnych transportów.
 4. W przypadku zgłaszania się darczyńców w ramach rzeczowej pomocy humanitarnej na terenie powiatu/gminy należy zorganizować system zbiórki.
 5. Darowizny na potrzeby pomocy uchodźcom na terenie RP należy na bieżąco dystrybuować wśród potrzebujących. Wojewoda, zalecał aby w akcję włączać organizacje pozarządowe, charytatywne, parafie itp.
 6. W najbliższym czasie mają zostać wydane przepisy dotyczące legalizacji pobytu uchodźców na terytorium RP. Planuje się możliwość pobytu tych osób do 18 miesięcy z nieograniczonym prawem do pracy oraz prawem do opieki zdrowotnej.
 7. Wszystkie dzieci są objęte obowiązkiem szkolnym i trzeba im jak najszybciej zapewnić dostęp do edukacji. MEN wydało w tym zakresie wytyczne, które są dostępne na internetowych stronach rządowych np.:

– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim

i ukraińskim https://dokumenty.mein.gov.pl/3b532f27-27df-476f-88de-a109f50afea7/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskimiukrainskim.png>

– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – grafika informacyjna <https://dokumenty.mein.gov.pl/6557df3b-48fd-4d78-988b-109c1712b245/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainygrafikainformacyjna.jpg>
– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim <https://dokumenty.mein.gov.pl/6f8510f5-bd1e-4dff-a85f-7489cbed8b6e/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskim.png>
– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim <https://dokumenty.mein.gov.pl/b075c2f6-663d-4bf8-b349-ce9456b1b913/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskim.png>
– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim i ukraińskim – plik pdf

<https://dokumenty.mein.gov.pl/bf6e793d-2a5c-4989-bab0-5de318e05094/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskimiukrainskimplikpdf.pdf>
– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim – plik pdf <https://dokumenty.mein.gov.pl/fce3e4df-c88a-414c-88e0-15b49940278c/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskimplikpdf.pdf>

 1. Kobiety w ciąży, w okresie okołoporodowym oraz dzieci objęte są bezpłatną opieką zdrowotną.
 2. Pomoc i status uchodźcy wojennego przysługuje wszystkim osobom przekraczającym granicę Polski z Ukrainą od 24 lutego br.
 3. Dostępny jest dedykowany ogólnopolski formularz: https://pomagamukrainie.gov.pl, na którym zarówno darczyńcy, jak i osoby potrzebujące mogą przekazać stosowne informacje.
 4. Wojewoda Mazowiecki dziękuje wszystkim, za współpracę i okazaną pomoc, która jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim.

W załączeniu przekazuję Instrukcję dla JST – Pomoc Humanitarna dla Ukrainy dotyczącą szczegółów darowizn i pomocy. W instrukcji tej znajduje się szereg bardzo ważnych informacji m.in.: lista artykułów możliwych do wysyłki oraz warunków MSZ dotyczących wysyłanego na Ukrainę towaru.

Jedocześnie informuję, że na terenie Gminy Suchożebry funkcjonuje magazyn, gdzie przyjmowane są dary dla uchodźców mieszczący się w świetlicy przy OSP w Kownaciskach. Na dzień dzisiejszy zawieszona jest zbiórka odzieży, natomiast przyjmowane będą środki opatrunkowe, środki higieny osobistej oraz żywność z długim okresem przydatności do spożycia. Aktualnie zbieramy potrzebne artykuły, które będą przekazane na Ukrainę po uruchomieniu transportów z pomocą humanitarną.

Dodatkowo w imieniu „Caritas” diecezji siedleckiej przekazuję informację, że w ramach organizowanej pomocy humanitarnej organizacja ta, zbiera tylko rzeczy nowe, nieużywane np. koce, ubrania itp. „Caritas” deklaruje również, że jest przygotowany do wydawania ciepłych posiłków i w razie potrzeby będzie udzielał pomocy w takiej formie.

Uprzejmie informuję, że niezbędnej pomocy najłatwiej będzie udzielić osobom, które zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych funkcjonujących na granicy oraz w większych miastach
i posiadają status uchodźcy.

Do urzędu Gminy w Suchożebrach mogą się zgłaszać osoby deklarujące chęć przyjęcia uchodźców. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Artur Wrzosek tel. 25 631 45 15 wew. 35.

Z poważaniem

Wójt Gminy Suchożebry

Krzysztof Bujalski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM