logo_gminy.jpg [193x81]
Kategorie
Aktualności

Informacja dotycząca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Suchożebry

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i potencjalnym zagrożeniem wystąpienia skażenia powietrza radioaktywnym jodem informuję, że wszystkie gminy w Polsce otrzymały tabletki jodku potasu, które będą rozdawane ludności w przypadku wystąpienia skażenia. Informacje o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu jodku potasu będą podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Wydawanie tabletek jodku potasu ludności na terenie Gminy Suchożebry odbywać się będzie w Ośrodku Zdrowia przy Urzędzie Gminy (Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11), po komunikacie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gdyby zaistniała taka potrzeba tabletki będą również dostarczane do poszczególnych miejscowości w gminie i będą wydawane w tzw. punktach mobilnych. W punktach wydawania będą również dostępne dla wszystkich ulotki informacyjne dotyczące sposobu przyjęcia i dawkowania tabletek.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

 

jodek potasu ulotka

 

jodek potasu ulotka

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM