logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja o obradach LIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach LIII sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.), która odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2023 r. o  godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Głosowanie uchwał w sprawie:
  4. zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  6. zmiany uchwały Nr LII/389/2023 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 marca 2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2023 r.,
  7. zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
  9. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM