Kategorie
Aktualności

Informacja o obradach XLVII sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach XLVII sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.), która odbędzie się w dniu
4 listopada 2022 r. (piątek) o  godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Głosowanie uchwał w sprawie:
    a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
    b) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
  3.  Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

/-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM