logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach XLIII sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 poz. 559 – ze zm.), która odbędzie się w dniu  9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o  godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Głosowanie uchwał w sprawie:
    a) przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy w Przedszkole w Krynicy,
    b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
  3. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

     /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM