logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja o XLV sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach XLV sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.), która odbędzie się w dniu  12 września 2022 r. (poniedziałek) o  godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) uchylenia Uchwały Nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcie pożyczki na rozbudowę i modernizację zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry,
  b) zaciągnięcie pożyczki na rozbudowę i modernizację zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry,
  c) zaciągnięcie pożyczki na przebudowę systemu zasilania budynku użyteczności publicznej w Gminie Suchożebry,
  d) zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  e) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
 3. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

     /-/ Paweł Krakowski

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM