logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z LII Sesji Rady Gminy Suchożebry

Na LII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 23 marca 2023 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr LII/386/2023 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego.
  2. Uchwała Nr LII/387/2023 w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Suchożebry.
  3. Uchwała Nr LII/388/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki Siedleckie.
  4. Uchwała Nr LII/389/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2023 roku.
  5. Uchwała Nr LII/390/2023 w sprawie przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry.
  6. Uchwała Nr LII/391/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/2 obręb Krynica.
  7. Uchwała Nr LII/392/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440 obręb Brzozów.
  8. Uchwała Nr LII/393/2023w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2023.
  9. Uchwała Nr LII/394/2023 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM