logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z LIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Na LIII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 17 kwietnia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr LIII/395/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  2. Uchwała Nr LIII/396/2023 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  3. Uchwała Nr LIII/397/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/389/2023 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 marca 2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2023 r.
  4. Uchwała Nr LIII/398/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.
  5. Uchwała Nr LIII/399/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM