logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z LIV sesji Rady Gminy Suchożebry

Na LIV Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 25 maja 2023 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr LIV/340/2023 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego.
  2. Uchwała Nr LIV/341/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Suchożebry.
  3. Uchwała Nr LIV/342/2023 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
  4. Uchwała Nr LIV/343/2023 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  5. Uchwała Nr LIV/344/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek – na działce o numerze ewidencyjnym 66 obręb Wola Suchożebrska.
  6. Uchwała Nr LIV/345/2023 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  7. Uchwała Nr LIV/346/2023 w sprawie mian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023r.
  8. Uchwała Nr LIV/347/2023 w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM