logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z LVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Na LVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 28 września 2023 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr LVIII/422/2023 w sprawie pokrycia części kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Uchwała Nr LVIII/423/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.
  3. Uchwała Nr LVIII/424/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
  4. Uchwała Nr LVIII/425/2023 w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.
  5. Uchwała Nr LVIII/426/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchożebry.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM