Kategorie
Aktualności

Informacja z XL sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XL Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr XL/298/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 lutego 2022 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
  2. Uchwała Nr XL/299/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowy umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
  3. Uchwała Nr XL/300/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek w kierunku m. Brzozów”.
  4. Uchwała Nr XL/301/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”.
  5. Uchwała Nr XL/302/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  6. Uchwała Nr XL/303/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM