Kategorie
Aktualności

Informacja z XLI sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLI Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 30 maja 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr XLI/304/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchożebry, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  2. Uchwała Nr XLI/305/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028 – uchwała została uchylona po przegłosowaniu wniosku formalnego złożonego na sesji Rady Gminy.
  3. Uchwała Nr XLI/306/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  4. Uchwała Nr XLI/307/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM