Kategorie
Aktualności

Informacja z XLII sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 30 czerwca 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr XLII/308/2022 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry wotum zaufania.
  2. Uchwała Nr XLII/309/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.
  3. Uchwała Nr XLII/311/2022 zmieniająca Uchwałę w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
  4. Uchwała Nr XLII/312/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach.
  5. Uchwała Nr XLII/313/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchożebry na rok szkolny 2022/2023.
  6. Uchwała Nr XLII/314/2022 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
  7. Uchwała Nr XLII/315/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  8. Uchwała Nr XLII/316/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM