logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z XLIV Sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLIV Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 25 sierpnia 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 

 1. Uchwała Nr XLIV/318/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych.
 2. Uchwała Nr XLIV/319/2022 w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Suchożebry za zasadną.
 3. Uchwała Nr XLIV/320/2022 w sprawie przyjęcia przez Gminę Suchożebry do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Suchożebry.
 4. Uchwała Nr XLIV/321/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Suchożebry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 751/9 obręb Brzozów.
 5. Uchwała Nr XLIV/322/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek- na działkach o numerach ewidencyjnych 841/3, 326, 817, 819/12 obręb Kownaciska.
 6. Uchwała Nr XLIV/323/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała Nr XLIV/324/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę i modernizację zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry.
 8. Uchwała Nr XLIV/325/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
 9. Uchwała Nr XLIV/326/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 10. Uchwała Nr XLIV/327/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
 11. Uchwała Nr XLIV/328/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM