logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z XLV sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLV Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 12 września 2022 r. podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XLV/329/2022 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Suchożebry w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę i modernizację zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry.
  2. Uchwała Nr XLV/330/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę i modernizację zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry.
  3. Uchwała Nr XLV/331/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  4. Uchwała Nr XLV/332/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM