Kategorie
Aktualności

Informacja z XLVI sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLVI Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 14 października 2022 r. podjęto następujące uchwały:

 

  1. Uchwała Nr XLVI/333/2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suchożebry na lata 2022-2024.
  2. Uchwała Nr XLVI/334/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.
  3. Uchwała Nr XLVI/335/2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry.
  4. Uchwała Nr XLVI/336/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 roku.
  5. Uchwała Nr XLVI/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Suchożebry nieruchomości gruntowej – działki o nr ewidencyjnym 138/1 obręb Sosna-Kicki, Gmina Suchożebry.
  6. Uchwała Nr XLVI/338/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
  7. Uchwała Nr XLVI/339/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/285/2022 Rady Gminy Suchożebry z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  8. Uchwała Nr XLVI/340/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  9. Uchwała Nr XLVI/341/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM