Kategorie
Aktualności

Informacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 24 lutego 2022 r. podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVIII/280/2022 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Suchożebry.
  2. Uchwała Nr XXXVIII/281/2022 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania regulaminu wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchożebry.
  3. Uchwała Nr XXXVIII/282/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 grudnia 2021 r. „Apel do Młodych Polaków w sprawie szczepień przeciw COVID-19”.
  4. Uchwała Nr XXXVIII/283/2022 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określania form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  5. Uchwała Nr XXXVIII/284/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Liquid Systems Sp. z o.o. na działkach o numerach ewidencyjnych 497,453,204 obręb Kownaciska.
  6. Uchwała Nr XXXVIII/285/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  7. Uchwała Nr XXXVIII/286/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  8. Uchwała Nr XXXVIII/287/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2022.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM