logo wzajemnie potrzebni
Kategorie
Aktualności

Konkurs “Wzajemnie potrzebni”

Otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

 

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

 

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.

 

Więcej na stronie: Konkurs – Wzajemnie Potrzebni

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM