krajowa rada drobiarstwa
Kategorie
Aktualności

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Wojewoda Mazowiecki zwraca się z apelem do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

‒ unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
‒ myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
‒ myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
‒ przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
‒ stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
‒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

‒ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
‒ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‒ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

 

bioasekuracja ptasia grypa

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM