Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2022 r.

9 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach odbędzie się  Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola zleceń i kosztów poniesionych na usługi informatyczne.
  3. Kontrola zleceń i kosztów poniesionych na usługi prawne.
  4. Kontrola stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Suchożebry i inwestycji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
  5. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2021 rok i opracowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Sławomir Dobrowolski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM