logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 26 maja 2022 r.

26 maja 2022 roku o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach odbędzie się Wspólne Posiedzenie  Komisji Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

 

Plan posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suchożebry za 2021 r.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 r.:
  a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchożebry, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
  b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem: „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM