logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie LVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach LVIII sesji Rady Gminy Suchożebry, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.), która odbędzie się w dniu  28 września 2023 r. o  godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) pokrycia części kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  b) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.,
  c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 4. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Gminy.

 

 

                Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

        /-/ Bogdan Wysocki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM