Kategorie
Aktualności

Zwołanie LXV sesji Rady Gminy Suchożebry

Informuję o obradach LXV sesji Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.), która odbędzie się w dniu  28 marca 2024 r. o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Suchożebrach.

Informuję również, iż Sesja będzie nagrywana i udostępniana na stronie internetowej  https://suchozebry.pl/ w zakładce Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Głosowanie uchwał w sprawie

a) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2024 r,

b)zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2024-2030,

3. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący rady Gminy Suchożebry

/-/Bogdan Wysocki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM