Kategorie
Aktualności

Zwołanie XLI sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) informuję, że XLI sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem: „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Porządek obrad:           

         

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchożebry, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  c) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM