Kategorie
Aktualności

Zwołanie XXXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) informuję, że XXXVIII sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1828/rada-gminy-w-suchozebrach.htm

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) ustanowienia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Suchożebry,
  b) ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Suchożebry.
 7. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM