św. Florian
Kategorie
Aktualności

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Drodzy Strażacy!

Z okazji Waszego Święta, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech św. Florian – patron Strażaków, opiekuje się Wami szczególnie w czasie akcji, kiedy ratujecie życie, zdrowie i mienie ludzkie oraz czuwa nad tym, byście z każdej akcji wracali szczęśliwie do domu. Życzymy Wam wytrwałości i satysfakcji z dobrze spełnianego obowiązku.

Ten szczególny dzień jest również okazją do złożenia wszystkim Druhnom i Druhom serdecznych podziękowań za trud i poświęcenie oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Składamy Wam również podziękowania za wielkie serca, otwartość i zaangażowanie w działalność i rozwój naszej wspólnoty lokalnej. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za codziennie okazywaną pomoc wszystkim potrzebującym. Wasza gotowość do niesienia pomocy nie ogranicza się tylko do terenu naszej Gminy. Widać to było szczególnie w ostatnim czasie, gdzie bezinteresownie i z własnej inicjatywy zaangażowaliście się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dziękujemy Wam, że jesteście i niesiecie pomoc zgodnie z dewizą: “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wójt i Pracownicy Gminy Suchożebry

Przewodniczący  i Radni Gminy Suchożebry

Mieszkańcy Gminy Suchożebry

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM