Podatki i opłaty

 1. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
 2. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 3. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 5. ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 6. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7. ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
 8. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 9. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 10. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 11. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 12. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 13. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 14. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 15. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 16. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 18. Wniosek o wydanie odpisu decyzji
 19. IR-1 Informacja o gruntach
 20. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 21. IL-1 Informacja o lasach
 22. DT-1A Załącznik do deklaracji
 23. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 24. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 25. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 26. DR-1 Deklaracja na podatek rolny
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM