logo_gminy.jpg [193x81]

Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Borki Siedleckie

Z A W I A D O M I E N I E

 

W związku z Uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borki Siedleckie z dnia 06 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 26 lipca 2021 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00  w świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Borki Siedleckie w celu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Do ważności uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30.

 

Uprzejmie proszę o obecność wszystkich mieszkańców wsi uprawnionych do udziału w głosowaniu.

 

Wójt Gminy Suchożebry

/-/ Krzysztof Bujalski

 

Suchożebry, dnia 16 lipca 2021 r.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM