Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry (planowany koszt: 50 000,00)

a) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wola Suchożebrska oraz Podnieśno – ul. Leśna: budowa oświetlenia ulicznego – zalicznikowej linii kablowej poniżej 1 kV Podnieśno – ul. Graniczna: budowa oświetlenia ulicznego – zalicznikowej linii napowietrznej ze słupami poniżej 1 kV.
Koszt: 50 000,00 zł.
b) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Leśna: budowa linii oświetlenia ulicznego obwód nr 2 i obwód nr 3, m.in.: montaż i postawienie 14 szt. słupów oświetleniowych do 100 kg, montaż 14 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach, ułożenie 41 szt. rur ochronnych z PCW – rura do Fi 75 mm – DVK 75, ułożenie kabli w rurach i inne prace związane z budową infrastruktury składającej się na linię oświetlenia ulicznego.
Koszt: 107 908,00 zł.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM