Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach (planowany koszt: 50 000,00)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM