Dotacja celowa na budowę chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612 W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże (planowany koszt: 90 000,00)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM