Dotacja celowa na zakup separatora osocza przeznaczonego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce w ramach porozumienia z Gminą Siedlce (planowany koszt: 5 700,00)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM