Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 361018W w miejscowości Suchożebry (planowany koszt: 230 000,00)

Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 361018W w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy A. Ogińskiej w Suchożebrach zapewniły bezpieczeństwo i komfort dla ruchu pieszego i rowerowego, poprzez odsegregowanie go od ruchu kołowego.

Zakres robót niniejszego projektu obejmował:

  • rozbiórkę kolidujących elementów zagospodarowania pasa drogowego;
  • wykonanie chodnika i dojść do posesji z bezfazowej betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm;
  • wykonanie zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm;
  • przebudowę istniejących zjazdów nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm;
  • wykonanie zieleńców;
  • wykonanie stałej organizacji ruchu.

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM