Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Podnieśno (planowany koszt: 263 871,00)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM