Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry (planowany koszt: 50 000,00)

Altana rekreacyjna oraz siłownia zewnętrzna.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE
1. DZIAŁKA : Działki nr 412 bez różnicy w poziomie terenu. Teren wyznaczony pod altanę i
urządzenia siłowni zabudowany budynkiem OSP, lokalizacja urządzeń nie ograniczona
infrastrukturą techniczną. Na działce w części, gdzie ma być zlokalizowany altana i siłownia
zewnętrzna, występuje głównie roślinność niska i drzewka ozdobne.

2. DOJAZDY I DOJŚCIA
Dojazd i dojście do działki odbywać się będzie z istniejącej ulicy Strażackiej przez
działkę 411. Na części powierzchni placu planuje się nawierzchnię trawiastą.

3. NAWIERZCHNIA TERENU
Powierzchnia terenu przeznaczona pod nawierzchnię trawiastą wynosi 270,00 m².
Nawierzchnię trawiastą należy zlokalizować na terenie nieco wyniesionym pozbawionym
lokalnych zagłębień terenu. Z zachowaniem spadku terenu min. 1 – 3 % ułatwiającym
powierzchniowy odpływ wody. Wzdłuż placu ( od strony ul. Strażackiej) planuje się
nasadzenie drzewek i krzewów. Od pozostałych stron placu pozostawia się istniejącą
zieleń stanowiącą uzupełnienie projektowanej.
Nawierzchnię bezpieczną projektuje się z piasku o powierzchni 80,00m2
obejmująca
powierzchnię zajmowaną przez urządzenia siłowni wraz ze strefą bezpieczeństwa do
każdego z nich. Grubości nawierzchni wynosi 20 cm w celu zabezpieczenia
ewentualnych upadków.
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ALTANY:
– Słupy drewniane 12x12cm mocowane do podłoża z kostki betonowej za
pomocą kotew opaskowych. Drewno klasy min. K27, zabezpieczyć środkami
owado- i grzybobójczymi.
– Elementy drewniane wypełniające balustrady między słupami z desek
łączonych na pióro i wpust.
– Konstrukcja dachu – dach czterospadowy drewniany. Krokwie drewniane o
przekroju 6x12cm, krokiew narożna 2szt 6x12cm. Drewno klasy min. K27,
zabezpieczyć środkami owado- i grzybobójczymi.
– Pokrycie dachu z dachówki bitumicznej mocowanej do deskowania pełnego
lub płyty OSB. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm.
– Posadzka wykonana z kostki betonowej .

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM