Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 63 na odcinku Suchożebry – Podnieśno (planowany koszt: 60 000,00)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM