Zakup działki nr ewid. 413 w miejscowości Suchożebry na własność Gminy Suchożebry (planowany koszt: 182 511,80)

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM