znak graficzny  
Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie
 

Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie.

Cel operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez adaptację pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie

Dofinansowanie w wysokości 63 630,00 zł tj. 63,63% wartości operacji uzyskano  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zadanie polega na  adaptacji obecnie niewykorzystywanych pomieszczeń  obiektu użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej celem udostępnienia dla zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Borki Siedleckie oraz turystów. Przedsięwzięcie uatrakcyjni lokalną infrastrukturę kulturalną, lokal będzie wykorzystywany przez GOK do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Adaptacja pomieszczeń będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych w celu połączenia trzech małych pomieszczeń po salach lekcyjnych w jedną- dużą salę, w której będą mogły odbywać się spotkania mieszkańców i wydarzenia kulturalne. Umożliwi to stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, organizowaniu i podejmowaniu ciekawych inicjatyw oddolnych, w tym kulturalnych, edukacyjnych, historycznych  i rozrywkowych oraz prowadzeniu działalności kulturalnej przez KGW oraz GOK. Operacja pozytywnie wpłynie na  zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS.

Zaadaptowane pomieszczenia wraz z istniejącą na działce zabudową (plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, altana, boisko do gry w kosza, Regionalna Izba Pamięci i Tradycji) wejdą w skład wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-turystyczno- kulturalnej  w celu nadania nowych społecznych i kulturalnych funkcji nie wystarczająco zagospodarowanemu obiektowi publicznemu, co wpłynie na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno-kulturalny i podniesie atrakcyjności (w tym turystycznej) obszaru.

Operacja będzie miała charakter niekomercyjny i służyć będzie zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Obiekt świetlicy oraz przylegający  plac będą ogólnodostępne.

         
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM