logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO

Mieszkańcy Gminy Suchożebry mogą do 28 listopada 2022 r. złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (węgla kamiennego). Pierwszeństwo w zakupie mają osoby, które wpisały się na listę.

Węgiel w preferencyjnej cenie od samorządu może nabyć osoba, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego. Wnioski pod tym względem będą podlegać weryfikacji.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1500 kg do 31 grudnia 2022 r.

  • 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Mieszkaniec możne wnioskować o jeden rodzaj węgla kamiennego:

  • ekogroszek (od 0,5 cm-3,10 cm)

  • lub węgiel gruby (od 3,10 cm i powyżej)

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego można złożyć w następujący sposób:

  • w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy (w godzinach pracy urzędu)

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (taki wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego).

Wnioski w formie papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy, natomiast wniosek w formie elektronicznej można pobrać poniżej.

 

Wniosek

Wniosek w formacie pdf

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM